Want to see? Just open your mind.

Archiv článků

VELKÁ ZMĚNA!

02.10.2013 08:20
Tímto ohlašuji, že moje stránky na této adrese se ukládají k zimnímu spánku. Informační kanál se přesouvá na  https://eltomteachers.blogspot.cz S těmito stránkami se pracovalo velmi dobře a já se k nim v případě potřeby rád vrátím, ale prozatím se v rámci dalších změn pokusím o použití blogu....
>>

BIG CHANGE announcement

02.10.2013 08:12
I hereby declare this site to be silenced and sleeped. I'm not deleting it, it will stay here, but I will switch my informational site to here: https://eltomteachers.blogspot.cz This site has been very nice and easy to work with but I wanted to try something else. Therefore, for information about...
>>

Monday 9th

09.09.2013 13:41
6.D Say what do you help with at home, and how often.            7.A Speak about your holiday - say where you were, what you had with you and how you travelled there            4.C revise verb to be forms -...
>>

Friday 6th September

08.09.2013 11:22
4.C finish reading the Animal Shelter story at https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-animal-shelter            6.D Prepare s ahort speaking about your free time - what you do, when you do it, how many times a week ... Just a...
>>

Thursday 5th September

05.09.2013 20:41
4.C Prepare a short speaking about yourself             6.D prepare a short speaking about yourself             7.C prepare a short speaking about your...
>>

Wednesday 4th September

04.09.2013 12:52
6.D1 - prepare a short speaking introduction of yourself
>>

Welcome back at school

04.09.2013 12:41
Hello and welcome everybody! I'm happy to meet you here again after the holiday. I hope that you had a wonderful time on your trips and hopefully you practised some English in real life. I wish you good luck and bright mind. Your ELTom
>>

Thursday 6th June

06.06.2013 08:52
4.A finish the handout, make questions from positive sentences / dokončit pracovní list a z kladných vět udělat otázky            7.B revise unit 4 before the test            6.B do the final revision before...
>>

Tuesday 4th June

04.06.2013 11:37
3.C revise before the Term test            8.B revise before the test            4.A write 3 sentences and turn them into negative and questions / napiš tři věty a změň je na záporné a otázky   ...
>>

Thursday 30th May

30.05.2013 18:06
4.A WB 38/3 make questions
>>

Záznamy: 1 - 10 ze 547

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

ELTomTeacher@seznam.cz Skype:tomas.fiala1